კომპლექსებზე გადადიხართ მიმდევრობით. როცა დაძლევთ და გაგიადვილდებათ პირველი დონე, გადადიხართ შემდეგზე.

1 კომპლექსი

2 კომპლექსი

3 კომპლექსი