ამ პროგრამას აქვს 3 დონე. თითოეული დონე კეთდება იმდენი ხანი, სანამ არ გაგიადვილდებათ.

1 დონეს აქვს მხოლოდ 1 კომპლექსი. აკეთებთ კვირაში 3-5-ჯერ. როცა დაძლევთ, გადადიხართ მე-2 დონეზე.

2 დონეს აქვს 3 კომპლექსი, რომლებსაც აკეთებთ მონაცვლეობით. მაგალითად:

  • ორშაბათი – 2 დონის N1 კომპლექსი
  • ოთხშაბათი – 2 დონის N2 კომპლექსი
  • პარასკევი – 2 დონის N3 კომპლექსი. 

3 დონესაც აქვს 3 კომპლექსი, რომელსაც აკეთებთ იგივე მონაცვლეობით, როგორც 2 დონეს.

ვარჯიშის დასასრულს სასურველია გაწელვების შესრულება.

1 დონე

2 დონე - N1 კომპლექსი

2 დონე - N2 კომპლექსი

2 დონე - N3 კომპლექსი

3 დონე - N1 კომპლექსი

3 დონე - N2 კომპლექსი

3 დონე - N3 კომპლექსი