ინტერვალური კარდიო ვარჯიში

პროგრამას აქვს 5 კომპლექსი. მას შემდეგ რაც გაგიადვილდებათ 1 კომპლექსი, გადახვალთ 2 კომპლექსზე და ა.შ.

კვირაში 2-3 ვარჯიში. შეგიძლიათ გააკეთოთ სხვა პროგრამებთან კომბინაციაში. მაგალითად 1 დღე კარდიო, 2 დღე სხვა პროგრამა.

1 კომპლექსი

2 კომპლექსი

3 კომპლექსი

4 კომპლექსი

5 კომპლექსი