ვარჯიშების კომპლექსი ფორმების გასაუმჯობესებლად

პროგრამა შედგება 5 კომპლექსისაგან. ყოველი შემდეგი კომპლექსი რთულდება.

მიყვებით თანმიმდევრობით. იწყებთ პირველ ვარჯიშებზე 1 კომპლექსით, როცა გიადვილდებათ, გადადიხართ 2 კომპლექსზე და ა.შ. კვირაში კეთდება მინიმუმ 3, მაქსიმუმ 6 ვარჯიში.

1 კომპლექსი

2 კომპლექსი

3 კომპლექსი

4 კომპლექსი

5 კომპლექსი