იოგას გაკვეთილი - 1 ნაწილი

პირველი ნაწილი იწყება მზის მისალმებით. კომპლექსი სრულდება როგორც მთლიანი უწყვეტი ვარჯიში.

დასაწყისში მოცემულია 4 ძირითადი ასანა, რომელიც ერთი პოზიდან მეორეში გადასვლისას ხშირად შეგხვდებათ. სულ 5 კომბინაციაა. 

იოგას გაკვეთილი - 2 ნაწილი

მეორე ნაწილი შედგება:

  • ბალანსის პოზების 4 კომბინაციისგან.
  • მეომრის პოზების კომბინაცია. დასაწყისში ნაჩვენებია 4 ძირითადი პოზა. შეგიძლიათ ჯერ ამ პოზების ცალკე სწავლა დაიწყოთ და შემდეგ გადახვიდეთ კომბინაციების შესრულებაზე.
  • წინ დახრები. 6 პოზა. თითოეულ პოზაში დაყოვნდით 5-7 მშვიდი სუნთქვა. 

იოგას გაკვეთილი - 3 ნაწილი

  • მესამე ნაწილი შედგება:
  • წელის ჩატრიალება – 2 პოზა.
  • უკან მოხრები – 4 პოზა და მათი კომბიანცია გადასვლებით.
  • ხიდი – 3 პოზა და მათი კომბიანცია გადასვლებით. 1-2 პოზა დამწყებთათვისაა. შემდეგ მოდის რთული ვარიანტები, რომლებიც მხოლოდ გარკვეული პრაქტიკის დაგროვების შემდეგ შეგიძლიათ სცადოთ.
  • ხელების გაძლიერებისათვის. ამ კომბინაციის ვარჯიშები საწყის ეტაპზე ცალ-ცალკე შეასრულეთ.